MEIST

1990.
aasta 24.oktoobrit võib pidada aktsiaseltsi “Miniplast” sünnidaatumiks kui  nelja eraisiku poolt asutatud ettevõte sai kätte registreerimistunnistuse. Koos ettevõte asutamisega võeti kasutusele ka
tema piltmärk—logo triquetra – triskele (kolmjalg), mis on saanud kaubamärgikaitse Eesti Vabariigi Patendiametis.

1991
aastal väljastatud litsents nr 1 “Riigivapi kujutisega pitsatite valmistamiseks” tähistas ühtlasi pikaajalise koostöö algust Eesti Vabariigi Riigikantseleiga ning riigi- ja kohaliku omavalitsussektoriga.

Tänaseks on Miniplastil kolm põhitegevussuunda: pitsatite-templite valmistamine, trükitööd ning Eesti riiklike ja ametkondlike teenetemärkide valmistamine.