Lindilõiked

Aumärgi lindilõige on vastava aumärgi lindiga kaetud 10 mm kõrgune ja 35 mm laiune alus, mis antakse aumärgi kavalerile koos aumärgiga.

Lindilõigete kandmise kord on toodud ära Kaitseväe juhataja käskkirja nr 94 lisas nr 6 – „Kaitseväelase ja Kaitseliidu tegevliikme vormiriietuse ja eraldusmärkide kandmise kord“, millega saate tutvuda meie kodulehel või selle vajadusel ka alla laadida.